Revistă electronică de cultură, atitudine şi spiritualitate ortodoxa

Prima pagină > File de pateric > Pentru multe feluri de patimi și războie ale curviei, ce se ridică asupra (...)

Pentru multe feluri de patimi și războie ale curviei, ce se ridică asupra robilor lui Dumnezeu (3)

Duminică 19 mai 2013, de webmaster

Doi frați au mers împreună la un târg, ca să-și vândă lucrul mâinilor lor și dacă au intrat în târg, s-au despărțit unul de altul. Iar unul cu meșteșugul și îndemnarea diavolului, s-a înșelat și a căzut în păcatul curviei. După aceea, aflându-l pe el fratele, i-a zis: să mergem, frate, la locul și chiliile noastre. Acesta a zis: eu, frate, astăzi nu voi merge cu tine. Iar fratele auzind acel cuvânt, s-a minunat și l-a întrebat zicând: pentru ce, frate, zici că nu vei merge cu mine? El a oftat și i-a spus, zicând: eu, frate, după ce te-ai dus tu și te-ai depărtat de mine, am căzut cu o femeie în păcatul curviei și de aceea nu voi merge acum cu tine la chilia mea. Fratele auzind acestea și văzându-l foarte mâhnit, scârbit și deznădăjduit și vrând ca să-i scoată sufletul din pieirea deznădăjduirii, i-a zis: frate și eu dacă m-am despărțit de tine, am căzut în același păcat. Pentru aceea dar, frate, să mergem degrabă la chiliile noastre și cu osârdie să ne pocăim și Dumnezeu ne va ierta greșeala și păcatul nostru. Și așa, ascultând fratele, a mers la chilia sa și mergând la bătrânul, și-au mărturisit amândoi căderea în păcatul curviei. Iar bătrânul le-a dat canon de pocăință; și amândoi, cu dragoste primind canonul, se rugau lui Dumnezeu unul pentru altul. Văzând Dumnezeu silința și osteneala pe care o făcea fratele cel ce nu căzuse în păcat pentru dragostea și mântuirea fratelui său, peste puține zile i-a iertat păcatul. Și l-a înștiințat Dumnezeu pe bătrânul, că pentru multa dragoste a fratelui ce n-a greșit, s-a iertat păcatul celui ce a greșit. Iată fraților, a zis bătrânul, aceasta este dragostea cea adevărată, ca să-și pună cineva sufletul său pentru mântuirea fratelui.
(Din Patericul, Reîntregirea, Alba Iulia, 2003)