Revistă electronică de cultură, atitudine şi spiritualitate ortodoxa

Prima pagină > File de pateric > Pentru multe feluri de patimi și războie ale curviei, ce se ridică asupra (...)

Pentru multe feluri de patimi și războie ale curviei, ce se ridică asupra robilor lui Dumnezeu (2)

Vineri 17 mai 2013, de webmaster

Era un episcop oarecare și i s-a întâmplat o boală cumplită, încât nu mai trăgea nimeni nădejde de viață. Deci era acolo o mânăstire de femei și înștiințându-se stareța că nu mai trag nădejde de episcopul lor, luând cu ea două bătrâne surori a mers să-l cerceteze. Și dacă a vorbit cu dânsa episcopul, una din ucenițele ei stând la picioarele episcopului, s-a atins de piciorul lui, vrând a pricepe cum îi este. Acestuia din pipăit i-a venit război și a rugat pe bătrâna, zicându-i: de vreme ce nu am pe cineva din cei adevărați să-mi slujească, lasă pe sora ta să-mi slujească. Iar ea negândind ceva rău, a lăsat-o. Deci luând putere de la diavolul, i-a zis ei: fă-mi puțină fiertură să mănânc și i-a făcut precum i-a zis. Apoi, mâncând el, s-a și culcat cu ea și a făcut păcatul; iar ea luând în pântece, au apucat-o clericii, zicându-i: spune-ne nouă, cine te-a făcut așa? Iar ea nu voia să spună. Episcopul le-a zis: lăsați-o, că eu am facut acest păcat și ridicându-se din boală, a intrat în biserică, a pus omoforul său pe prestol și ieșind a luat un toiag în mână și a plecat la mânăstire, unde nu-l știa nimeni. Egumenul mânăstirii aceleia avea darul mai înainte vederii și a cunoscut că va să vină episcopul la mânăstire și a poruncit portarului, zicând: păzește, frate, că episcopul va să vină astăzi aici. Portarul socotea că pe apă va veni și n-a înștiințat pricina. Egumenul, însă înștiințându-se, a ieșit în întâmpinarea lui și sărutându-l, i-a zis: bine ai venit, stăpâne! Iar el se mira foarte că a fost cunoscut și dorea să fugă la o altă mânăstire, însă egumenul i-a zis: oriunde vei merge, cu tine merg și rugându-l mult, l-a băgat în mânăstire. Acolo, episcopul pocăindu-se cu pocăința cea adevărată a și răposat cu pace, încât și semne s-au făcut la ieșirea sufletului lui.
(În Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iula, 2003)