Revistă electronică de cultură, atitudine şi spiritualitate ortodoxa

Prima pagină > File de pateric > Pentru multe feluri de patimi și războie ale curviei, ce se ridică asupra (...)

Pentru multe feluri de patimi și războie ale curviei, ce se ridică asupra robilor lui Dumnezeu

Luni 13 mai 2013, de webmaster

Un frate oarecare, fiind supărat de gândurile cele din pofta curviei, a mers la un bătrân mare și l-a rugat, zicând: rogu-te, părinte, fă rugăciune lui Dumnezeu pentru mine, că mă supără foarte războiul curviei, și pentru rugăciunea sfinției tale mă va izbăvi Dumnezeu de acea supărare! Răspuns-a lui bătrânul: bine, fiule, voi face rugăciune. Și așa bătrânul a început a se ruga lui Dumnezeu pentru dânsul, iar fratele s-a dus la chilia lui. Și după câteva zile iar a venit fratele la acel bâtrân, jeluindu-se că nu se poate izbăvi de acea supărare și rugându-l să se roage cu deadinsul lui Dumnezeu pentru dânsul. Iar bâtrânul iar a ânceput a se ruga lui Dumnezeu pentru dânsul, zicând: Doamne, arată-mi mie fapta acestui frate și de unde-i vine lui acea deznădăjduire și lucrare diavolicească într-însul, că m-am rugat Ție pentru el și nu s-a izbăvit de supărare. Și Dumnezeu i-a descoperit lui pe acel frate și l-a văzut pe el șezând și duhul curviei aproape de dânsul cu care glumea și râdea și se mângâia. Pe îngerul lui îl vedea stând departe și mâniindu-se pe el pentru că nu alerga la ajutorul lui Dumnezeu, ci se îndulcea cu necuvioasele sale gânduri și tot gândul și-l da spre mângâierea vrăjmașului. Și a priceput bătrânul că partea fratelui este pricina acelui războiului său și chemându-l, i-a zis: fiule, eu am cnoscut că pricina acelui război ești tu însuți, pentru că te îndulcești și te mângâi și te dezmierzi cu acele gânduri spurcate pe care însuți de voia ta le gândești și le primești. Și așa l-a învățat cu să se împotrivească și să stea împotriva gândurilor sale. Iar fratele, mult folosindu-se cu rugăciunea bătrânului, a mers la chilia sa.
(din " Patericul ", pag. 305, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003)