Revistă electronică de cultură, atitudine şi spiritualitate ortodoxa

Prima pagină > Atitudini > CUM PUTEM IUBI CU ADEVARAT

CUM PUTEM IUBI CU ADEVARAT

Vineri 3 mai 2013

„Dumnezeu este iubire

De asemenea, ne demonstrează că ne iubeşte şi prin faptul că ne poartă de grijă, că a creat Biserica, locul unde ne putem întâlni cu El până la sfârşitul veacurilor, pentru că ne-a creat după chipul şi asemănarea Sa, adică a pus în noi un strop din iubirea Lui.
Având această iubire tindem să iubim şi noi la fel ca Dumnezeu. El nu ne-a creat izolaţi ci ne-a creat în mijlocul unei comunităţi umane pentru a primi şi a dărui la rândul nostru iubire. Omul nu poate trăi fără iubire, fără comunicare, în afara relaţiei cu semenii.
De multe ori, la o anumită vârstă ajungem să fim dependenţi de iubire, să simţim că nu mai putem trăi fără să iubim.
Când ne legăm afectiv de o persoană acea persoană devine principalul ţel al vieţii noastre, spre ea se îndreaptă toate gândurile noastre.
Însă Dumnezeu este Cel Care ne dă iubire adevărată, Cel care poate face din iubirea noastră o iubire curată. Iubirea pe care o manifestăm noi faţă de semeni trebuie să treacă prin prisma relaţiei noastre cu Dumnezeu.
Numai între doi oameni care trăiesc la propriu relaţia cu Dumnezeu poate exista iubire adevărată, curată. Aceasta pentru că iubirea adevărată vine de la Dumnezeu şi se răsfrânge asupra celor doi. Această iubire care vine de la Dumnezeu îi leagă pe cei doi nu numai de Dumnezeu ci şi unul de celălalt. Acest lucru ni-l dovedesc sfinţii care iubindu-l pe Dumnezeu îi iubeau în acelaşi timp şi pe semenii lor. Această iubire se concretizează în fapte sau în minuni pe care le săvârşeau. Avem ca exemplu pe Sfântul Nectarie care a săvârşit multe minuni în timpul vieţii, dar săvârşeşte şi după moarte.
Dar, în afara relaţiei cu Dumnezeu iubirea noastră se poate transforma în patimă. Între doi oameni străini de Dumnezeu iubirea lor se poate murdări de atingerile păcatului. Doi oameni care nu se află în relaţie cu Dumnezeu se pot iubi doar la nivel trupesc, iubirea lor e slabă şi se poate transforma în orice moment în păcat. Iubirea lor nu se poate ridica din praful acestei lumi. Numai trăind creştineşte Dumnezeu ne poate ajuta să ne iubim cu adevărat. Dumnezeu ne poate ajuta să nu ne plictisim de partenerul nostru de viaţă prin faptul că toarnă în sufletele noastre iubirea adevărată. Această iubire ne poate lega chiar şi atunci când ajungem la vârsta senectuţii. Iubirea pe care o primim de la Dumnezeu nu se perimează aşa cum se întâmplă cu cea trupească ci durează veşnic aşa cum spune Sfântul Apostol Pavel: „dragostea nu piere niciodată”.
De multe ori, tinerii din ziua de azi căutând iubirea adevărată se împiedică de surogatele ei. Puţini sunt cei care ştiu să caute iubirea adevărată. Singurul care ne poate ajuta să aflăm iubirea curată este Dumnezeu, atunci când noi trăim în relaţie cu El. Dacă trăim aşa cum doreşte Dumnezeu, iubirea adevărată vine de la sine aşa cum spune Sfânta Scriptură: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă”.
Prof. Religie Costina Daniel
Liceul Teoretic Vasile Goldiş Arad