Revistă electronică de cultură, atitudine şi spiritualitate ortodoxa

Prima pagină > File de pateric > Cuvânt al Sfântului Teodoret despre dreapta socotinţă şi înţelegere a tot (...)

Cuvânt al Sfântului Teodoret despre dreapta socotinţă şi înţelegere a tot lucrul

Sâmbătă 30 iunie 2007

Aceasta să ştiţi voi toţi cei ce socotiţi lucrurile omeneşti cele bune şi cele rele, ca să le socotiţi în acest fel: totdeauna, nunta este altceva decât desfrânarea, pentru că nunta, adică, s-a binecuvântat după lege, iar desfrânarea, fiind în afară de lege, s-a osândit. Aşa este şi la ucidere: omoară un om şi cel ucigaş, dar omoară un om şi judecătorul: dar acesta l-a judecat să moară după lege, iar celălalt, 1-a ucis fără de lege. Pentru că fapta este una şi aceeaşi, dar rânduiala, deosebită. Dar, ca mai arătat să ne învăţăm, să cercetăm Scriptura. A ucis Cain pe Abel, umplându-se de invidie, a ucis şi Finees, râvnind, însă, după evlavie şi apărînd legea. Dar acela, Cain adică, este blestemat, iar Finees, binecuvântat. Fapta, adică este una şi aceeaşi, uciderea, însă înţelegerea este deosebită.

A furat Iacov binecuvântarea; a furat şi Acan aurul, dar acela s-a înălţat, iar acesta, cu pietre, a fost ucis. A postit Ilie şi a încuiat cerurile; samaritenii, postind şi ei, au ucis pe Nabot, dar acela, adică, Ilie, pentru evlavie, iar aceştia, pentru vorbirea de rău şi uciderea. A cruţat şi a miluit Saul pe Agag, fără de lege, şi a pierdut împărăţia, a înjunghiat Samuil pe Agag, şi a împlinit legea lui Dumnezeu. Fără de cercetarea cea cu de-amănuntul, nu va face judecata dreaptă. Suzana a fost judecată să moară, fără de cercetare, iar ea a strigat cu mare glas: „Dumnezeul veşnic, Cel ce ştii tainele, Tu ştii că minciuni au mărturisit asupra mea, şi, iată, mor, nefăcând nici un rău. Şi a auzit Dumnezeu glasul ei, că, dusă fiind ca la ucidere, a ridicat Dumnezeu pe tânărul Daniil, care a zis: "Sânt curat eu de sângele femeii acesteia, de vreme ce n-aţi cercetat pe bătrâni, despărţindu-i pe ei, unul de altul". Deci, unul câte unul, fiind întrebaţi, bătrânii, s-a dovedit, că au minţit amândoi. Apoi, tot poporul a binecuvântat pe Dumnezeu, Cel ce mântuieşte pe toţi, cei care nădăjduiesc spre El. Drept aceea, necercetând cu de-amănuntul, să nu osândiţi pe nimeni. Dumnezeului nostru slavă, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin. (Proloagele, 15 iunie).